Ekstraordinær generalforsamling 13/1-13

Ekstraordinær generalforsamling i Odsherred Dykkerklub 13/1-13

Forsamlingshuset i Asnæs

Stig bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og holdt en kort præsentation om

ODK der er en kopi vedlagt.

SL viste, at ODK forbruger vores egenkapital, ca 10.000 pr. år. hvis der var forbrugt 10.000 i år,

men da regnskaber endnu ikke er færdigt, kan vi ikke sige helt hvad det ender med endnu.

ODK har selv ansvaret for livredderfunktion i vores hal tid og da vi nu vil leve op til Svømmehallen og Kommunens krav, afholdes der livredderprøve 26/1-13 for alle der har lyst til at kunne så for svømmehallen.

 

Klubbens båd er planende, og kræver speedbådskort. Da det i Trygs forsikringsbetingelser er et krav at vi overholder lovens, er der indført krav om speedbåds certifikat, ved brug af både, og da bestyrelsen ikke ønsker at der er bruger den kommer i klemme på grund af den beslutning, afholder ODK et gratis kursus for dem der ønsker et speedbåds certifikat, det eneste der skal betales er gebyret til den sagkyndige ved prøveaflæggelsen.

Stig fortalte også om ODK ansvar i forbindelse med kompressor og dykkerture, og bestyrelsen har besluttet at anskaffe en ansvarsforsikring, der beskytter instruktører, ledere og bestyrelse ved et sagsanlæg.

 

ODK har fået et samarbejde i stand med alle svømmehaller i Odsherred Kommune og at afholde prøvedyk for alle der har lyst, der er sat 3 datoer af og bliver det en succes vil vi nok gøre det til en permanent ordning. Formålet med prøvedyk er at få samlet et hold dykkerelever og ODK er som klub klar til opgaven.

 

ODK er også klar til at starte et juniordykker hold på, og der vil kommemulighed for at deltage på DSF juniordykker sommerlejer i uge 28.

SL Fortalte om fordele ved medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund, der giver os mulighed for at få indtægter på uddannelse af dykker ca. 3.000 pr. elev 10 elever indbringer ca. det sammen som 2 års kontingent, så det er nok en af de bedste indtægtskilder ODK kan få hurtigt.

Kim Såbye blev valgt som dirigent uden modkandidater, han konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidig indkaldt.

– Mariakaisa og Marianne valgtes som stemmetællere.

– Marianne blev valgt som referent.

Der var fremmødt 21 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Afstemninger:

1. Paws mistillidsvotum til den siddende :

15 for og 6 imod at den nuværende bestyrelse bliver siddende.

 

2. Medlemskab af DSF:

15 for og 6 imod. Kontingentforhøjelse vedr. DSF er så automatisk godkendt.

Paw var utilfreds med, at hans medbragte brevstemmer ikke kunne tælles, med da den ekstraordinære generalforsamlingen blev gennemført helt i henhold til vores eksisterende vedtægter, der godtgør at det er fremmødte medlemmer der er over 15 år der har stemmeret.

Paw påstand om at bestyrelsen har redigeret i dem, kunne efterfølgende fuldstendigt afvises idet

den gamle mapper som SL har fået overdraget af Klaus Eiland indeholder adskillige kopier fra den oprindelige Generalforsamling og ordlyden er 100% identisk med hvad ODK har på vores web.

 

3. Nye vedtægter for ODK

Der er ingen forslag til ændringer af det udsendte forslag til nye vedtægter.
De blev vedtages med 14 for og 7 imod.

Stig påpeger, at en af forskellene på de gamle og nye vedtægter er, at der er indført, at man skal have betalt sit kontingent for at have stemmeret på generalforsamlinger.

 

4. Kontingentstigning:
Kontingentstigning på kr. 100,- pr. familie + kontingent til DSF og kontingent opkrævning pr. 1/1

Det blev vedtages med 15 for og 6 imod.

Eventuelt:
Klubben vil tilbyde CMAS 1+2 udannelse for kr. 3.000,- pr. dykker og det må siges at være et rigtigt godt tilbud ca. 1/2 pris.

Henrik ville gerne vide, hvordan klubben ville ledes, hvis der blev sagt nej til alt.

Hvor er klubben om 1 år?
Paw svarede, at den ville være som hidtil, og at der ikke ville blive brugt af egenkapitalen, fordi der ikke skulle købes udstyr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *