Generalforsamling d. 24/3 2013

Referat af Odsherred Dykkerklubs Generalforsamling Vig, den 24. marts 2013

General forsamlingen valgte Stig Lyngby som dirigent.

Der var enighed på generalforsamlingen om at den var indvarslet i henhold til ODK vedtægter.

 

Formandens beretning:
Blev fremlagt af Stig, og den blev godkendt, uden bemærkninger.

 

ODK regnskabet:
Blev fremlagt af Christian, som blev godkendt uden bemærkninger.

 

ODK Budget for 2013
Blev fremlagt af Stig og blev godkendt, uden bemærkninger.

 

Indkomne forslag:
Forslaget om passive medlemmers rettigheder blev godkendt.

Forslaget om ændring af kontingentstrukturen blev godkendt med ændring af satsen for dykker, se bilag 1.

 

Valg til bestyrelse:

Stig Lyngby, fortsætter som formand.

John Helmer, blev valgt som næstformand.

Christian Hertzog, fortsætter som kasserer.

Casper Jensen, fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Henrik Prestov, fortsætter som webmaster og bestyrelsesmedlem.

Kim Såby, blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen.

Merete Storm, blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen.

Marianne Lyngby, blev valgt som revisor.

Kontingent for 2014 blev fastsat under indkomne forslag.

 

Eventuelt:
Der blev fremsat ønske om indkøb af små junior bcd’er og 12-15 liters flasker.

Der blev enighed om at udarbejde en inventarliste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *