Vrag Cementvrag II

Vraget ligge tæt på Sjællans revet ca. 50 meter fra revet og max 200m til det Hvide redningshuset der står på revet,
Dybden er 0,3-5m, (pas på ikke at sejle ind i vraget).
Revet er meget svært at dykke på pga. vind, strøm og bølger, det kræver absolut stille vejr uden strøm og er for erfarende dykker og det kræver båd.
På sidste dyk havde vi besøg af 25-30 store sæler