Stranddyk Vindekilde

Ud ad Vindekilde strandvej er der 2 steder, med let adgang vil vandet, begge steder er der p-plads.
Dybden er 0-5 meter, svøm sydvest der er mest liv på bunden.